Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilkowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
STATUS PRAWNY

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka z o.o. w Wilkowie powstały w wyniku komercjalizacji przedsiebiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Legnicy z/s w Wilkowie.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r.- Kodeks spółek andlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), postanowienia Umowy Spółki oraz ustawy prawa geologicznego i górniczego.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o.  w Wilkowie jest Spółką obejmującym dwa zakłady tj. :

  • kopalnie bazaltu “Wilków”,
  • kopalnię melafiru “Przeździedza”.

W kopalni "Przeździedza" produkcja jest na stałe zatrzymana. Podstawowa działalność gospodarcza odbywa się w kopalni “Wilków”.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Legnicy "WILKÓW"
Osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Świrska, tel.(076) 878-19-82
Data modyfikacji: 2006/05/22 13:58:14
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak