Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilkowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
KONCESJE I ZEZWOLENIA

KOSD Sp. z o.o. w Wilkowie  posiada następujące dokumenty i akty prawne sankcjonujące prawo do prowadzenia eksploatacji :

  • Dokumentacja geologiczna złoża bazaltu “Góra Trupień” w kat. C2 + C1.PG Wrocław 1984r.,zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr KZK/012/M/4894/85 z dnia 1985-04-12
  • Dodatek nr 1 do Dokumentacji geologicznej złoża “Góra Trupień” w kat. C1 + C2, zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa znak GK/KZK/ZW/6910/98 z dnia 10 sierpnia 1998r.
  • Projekt zagospodarowania złoża bazaltu “Góra Trupień” z ustaleniem zasobów przemysłowych wg stanu na 1999.12.31 w ilości 1950 tyś.ton w kat.B i 2863 tyś. ton w kat. C1, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska znak DGwk/AG/483-4774/2000 z dnia 15.09.2000r.
  • Ocena oddziaływania na środowisko Kopalni Bazaltu “Wilków” : “PROTEGO” Wrocław 1999r.
  • Koncesja nr 104/94 z dnia 11.07.1994r i umowa koncesyjna z 06.07.1994r wydana przez MOŚZNiL na wydobywanie bazaltu, zmieniona decyzją nr DGwk/LP/487-1893-2000 Ministra Środowiska z dnia 23.03.2000r z terminem ważności koncesji do dnia 31.07.2014r.
  • Uproszczony Plan Ruchu Kopalni Bazaltu “Wilków” na lata 2003-2007 zatwierdzony decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu znak 007/0234/0172/02/01134/Sk z dnia 30.12.2002r.

Ponadto przedsiębiorstwo posiada:

  • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z potoku “Wilcza” na cele unieszkodliwiania pylenia powstałego w trakcie produkcji, przyznane decyzją Urzędu Wojewódzkiego znak OS.III 6210-10/1/92 z dnia 19.05.1992r z terminem ważności do dnia 31.12.2005r.
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Legnicy "WILKÓW"
Osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Świrska, tel.(076) 878-19-82
Data modyfikacji: 2006/05/22 14:47:44
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak